Fendi 猫头鹰腿蓝色和粉色皮草包吊饰

SKU: HT-0277-FEN (U)

RM1,600
品牌: 芬迪
型号:带腿毛包饰物的猫头鹰
颜色: 蓝色和粉色
尺寸:
材料: 毛皮和银色五金件

Fendi 猫头鹰配腿蓝色和粉色皮草包饰物,银色金属配件

You may also like

Recently viewed